Veckobrev v. 22

Hej allihopa!

Nu är sista veckan innan skolavslutningen här!

I veckan som gått har vi fokuserat mycket på ämnena matematik och svenska. I matematiken har vi arbetat med klockan. Eleverna har repeterat hel- och halvtimmar och även lärt sig om klockslagen över heltimme. Nästa vecka kommer vi fortsätta lära oss om de övriga klockslagen. I svenskan har vi fortsatt att skriva på våra sagor. Vinner verkligen vilka framsteg eleverna har gjort i sitt skrivande! I fredags hade vi en heldag med teknik. Vi började dagen med att samtala om vad teknik är och eleverna fick sortera olika föremål utefter kriterierna ”teknik” eller ”inte teknik”. Resten av dagen lärde vi oss att bygga egna kameror. Eleverna fick här repetera vad vi lärt oss om ögat och synen tidigare på terminen. Under nästa vecka får eleverna ta hem sina kameror. En väldigt uppskattad dag av både oss lärare och av alla elever!

Under veckan ska båda klasserna till Naturskolan. 2A på tisdag 8/6 och 2B på torsdag 10/6. Den här dagen börjar klassen klockan 8:00 för att vi sedan ska åka med buss 8:15 ut till Naturskolan. Eleverna får med sig mat från skolan, men de behöver ta med sig en matlåda till skolan några dagar innan. Eleverna behöver ha med sig en frukt/smörgås och en vattenflaska den här dagen. Vi kommer även att vara ute hela dagen så kläder efter väder är att föredra. Vi åker buss tillbaka till skolan vid skoldagens slut.

På fredag är det dags för skolavslutning. Dagen börjar 8:30 och slutar 10:00. De elever som går på fritids går därefter över till fritids medan de andra eleverna går hem. Efter det önskar vi alla ett trevligt sommarlov och så ses vi igen tisdagen 17/8.

Viktiga datum:

8/6 2A utflykt till Naturskolan

10/6 2B utflykt till Naturskolan

11/6 Skolavslutning 

Hälsningar

Matilda, Tim, Linnéa och Jenny

Veckobrev v. 21

Hej!

Vilket härligt väder som avslutat den här veckan och som det ser ut just nu så ska värmen och solen stanna även nästa vecka, det tycker vi känns mycket härligt!

I veckan har vi avslutat det mycket uppskattade temat stenåldern. Vi har också tittat på det sista avsnittet av arkeologensdotter som handlar om stenåldern. Vi har skrivit faktatexter som jägarstenåldern och bondestenåldern med hjälp av nyckelordDe tre sista kommer vi titta på i början av trean då dessa handlar om bronsåldern och järnåldern som vi kommer arbeta med då.

I svenska har vi börjat skriva våra egna sagor. Vi började med att planera sagan med hjälp av stödord utifrån kategorierna huvudperson, problem, hjälpare, lösning och avslut. Sedan har vi fokuserat på att skriva inledning och problem den här veckan och kommer i nästa vecka fokusera på lösning och avslut. Dessutom övar vi på att skriva sagorna på våra iPads.

I matematik har vi fortsatt med talen 0-1000 men har nu jobbat med de sista sidorna med det den här terminen. Vi kommer pausa det arbetet nu och kommer ta vid det i början av nästa termin. Vi kommer istället arbeta med klockan under matematiklektionerna de två sista veckorna.

Viktiga datum:

8/6 2A utflykt till Naturskolan (OBS se ändrat datum)

10/6 2B utflykt till Naturskolan

11/6 skolavslutning 

Hälsningar

Matilda, Tim, Linnéa och Jenny

Veckobrev v. 20

Hej allihopa!

Sommaren och skolavslutning närmar sig med stormsteg! Nu väntar bara tre veckor kvar av vårterminen i årskurs 2 för våra elever.

Denna vecka har vi återupptagit arbetet med stenåldern genom att lära oss mer om den yngre stenåldern, bondestenåldern. I slutet av veckan har vi tränat på att jämföra jägarstenåldern och bondestenåldern både genom att använda en tidslinje och Venndiagram. Eleverna har även fått göra egna stenåldershalsband av lera. Vi tog inspiration från de halsband av djurtänder som människorna hade på den tiden. Eleverna fick själva göra tänder av lera som vi framöver ska trä upp på fina band!

I matematiken arbetar vi fortfarande med hundratal, tiotal och ental. I veckan har vi övat på vilket tal som kommer före och efter inom talområdet 0-1000. Eleverna har även fått öva på att jämföra tal inom detta talområdet. I svenskan fortsätter vårt tema med sagor. Denna vecka har fokus legat på att skapa en saga tillsammans i par. Eleverna fick med hjälp av en tärning och ett arbetsblad skapa en saga tillsammans med huvudperson, plats, problem, hjälpare, lösning och slut. Eleverna både skrev och illustrerade sina sagor. Detta arbete engagerade verkligen eleverna och vilka fina sagor det blev!

Viktiga datum:

8/6 2A utflykt till Naturskolan (OBS se ändrat datum)

10/6 2B utflykt till Naturskolan

11/6 skolavslutning 

Hälsningar

Matilda, Tim, Linnéa och Jenny

Veckobrev v. 19

Hej allihopa!

Kort vecka vilket också betyder lång helg!

Eftersom det endast var skola tre dagar denna vecka så pausade vi vårt arbete med stenåldern för att lägga all fokus på matematik och svenska. Vi har i matematiken repeterat tiotal och ental och introducerat hundratal. Vi blev glada när vi insåg att många elever befäst kunskapen och ental och tiotal och snabbt kunde anamma hundratalets betydelse. Det nya kapitlet i matteboken heter “talen 0-1000” och det är vad vi kommer fokusera på fram tills sommarlovet. I svenska har vi bland annat börjat arbeta med att läsa och skriva sagor. Vi läste tillsammans en saga i klassen med syfte att hitta huvudperson, problem, hjälpare, lösning och avslut i sagan. Sedan återberättade vi sagan utifrån dessa delar. I veckan har vi också tagit vara på det fina sommarvädret och haft några lektioner lektioner utomhus, vilket varit mycket uppskattat av eleverna.

Viktiga datum:

9/6 – 2A utflykt till naturskolan

10/6 – 2B utflykt till natur skolan

11/6 – Skolavslutning

Hälsningar,

Matilda, Tim, Linnéa och Jenny

Veckobrev v. 18

Hej allihopa!

Första veckan i maj har bjudit oss på allt annat än varmt vårväder. Vi vill påminna om att det är extra viktigt att eleverna har regnkläder veckor som denna. Eller alternativt torra kläder att byta om till.

I matematiken har vi fortsatt att öva på multiplikation med 3:ans tabell och 4:ans tabell och i slutet av veckan har eleverna fått visa vad de lärt sig under de senaste veckorna. Under nästa vecka börjar vi med det nya området “talen 0-1000”. Vi kommer att repetera tiotal och ental och även introducera hundratalen. 

I So:n fortsätter vi med vårt nya tema stenåldern. Eleverna har lärt sig massor om hur man levde på den här tiden, vad man åt och hur man bodde. Som en del i temat tittar vi på programserien “Arkeologens dotter” vilket är oerhört uppskattat av eleverna. Vi har hittills fokuserat på den äldre stenåldern, även kallad jägarstenåldern och i slutet av den här veckan introducerar vi den yngre stenåldern, bondestenåldern. Eleverna har under veckan fått göra sina egna runstenar med hjälp av runskrift. Väldigt intressant att få skriva nästan hemliga meddelanden tyckte eleverna!

Viktiga datum:

13/5 RÖD DAG, skola och fritids stängt

14/5 KLÄMDAG, skolan stängd men fritids öppet som vanligt

Vi önskar er en trevlig helg!

Vänligen, 

Matilda, Tim, Linnéa och Jenny

Veckobrev v. 16

Hej allihopa!

Den här veckan har vi haft riktigt aprilväder. Sol och varmt ena dagen och snö och kallt den andra. En vecka som den här är det extra viktigt att eleverna har kläder efter väder eller extrakläder att byta om till. 

Denna vecka har varit händelserik. I måndags hade eleverna simning på Midgårdsbadet och i onsdags hade eleverna uppvisning för varandra på dansen. Båda klasserna har övat in en egen dans som de sedan uppträdde med. Klasserna var så imponerade av varandra och alla gjorde ett jättebra jobb. 

I de olika ämnena har vi arbetat på som vanligt. Eleverna har fortsatt att lära sig om vatten och i matematiken har vi repeterat de saker vi lärt oss. I slutet av veckan har eleverna även fått börja räkna i vår nya mattebok “Favorit Matematik 2B”. 

Viktiga datum:

13/5 RÖD DAG, skolan stängd

14/5 KLÄMDAG, skolan stängd

Vi önskar er en trevlig helg!

Vänligen, 

Matilda, Tim, Linnéa och Jenny

VIKTIG information

Vi har genom polisen fått kännedom om en pågående trend där kedjebrev till skolpojkar skickas i olika appar. I kedjebreven uppmanas det till en gemensam aktion att tafsa på tjejer torsdagen den 15 april. Vi har inga uppgifter om att meddelanden har spridits på någon speciell skola eller i en specifik kommun utan polisen befarar att det är en uppmaning som skickas brett i hela landet.
Det är bra om ni som vårdnadshavare är lite extra uppmärksamma på vad som händer på nätet och i mobilen, och vad som diskuteras i kompisgäng. Förhoppningsvis kan vi förhindra eventuella ofredanden genom att ha en dialog med våra barn om hur vi bemöter varandra och är en god kamrat oavsett om man är kille eller tjej. På skolan arbetar vi med vår värdegrund på många olika sätt och i det arbetet pratar vi mycket om hur man är mot varandra. Både irl och på nätet.
Det som sker på nätet händer tyvärr ofta efter skoltid så vi ber er vårdnadshavare om hjälp att prata med era barn, lägg er i, var nyfikna och undersök vad de gör på nätet och på sociala medier. Vi kan inte skydda barnen från verkligheten men vi kan hjälpas åt att skydda dem i verkligheten. Tack för er hjälp!

Vänligen,

Matilda, Tim, Linnéa och Jenny

Veckobrev v. 14

Hej allihopa!

Välkomna tillbaka efter påsklovet. Hoppas lovet har bjudit er på bra väder och tid för avkoppling och vila. 

I veckan har vi påbörjat en del nya arbetsområden. Innan påsklovet avslutade vi våra teman med istiden och våra sinnen och nu börjar vi med tema vatten istället. Ett väldigt intressant område där vi har möjlighet att lära oss många olika saker. Vi introducerade temat genom att titta på vatten i olika former. Eleverna fick öva på vad formerna heter och hur de ser ut. Vi har även pratat om var man kan hitta vatten och vad man kan använda vatten till. 

I matematiken har vi börjat att arbeta med division. Men vi lämnar inte multiplikationen riktigt än, utan vi fortsätter att öva på multiplikationstabellerna varje morgon med ett förhör på fredagar. 

Under de kommande veckorna kommer vi att börja med bedömningsstödet som är obligatoriskt för alla elever i årskurs 2. Bedömningsstödet innehåller olika tester både i svenska och i matematik och fungerar som ett underlag för bedömningen av elevernas kunskaper i ämnena. Det ska bli så roligt att se alla utvecklingar eleverna gjort under det här läsåret. 

Vänligen, 

Matilda, Tim, Linnéa och Jenny

Veckobrev v. 12

Hej,

Så tokigt det känns att det redan är lov. Det känns knappt som vi har kommit igång ordentligt efter sportlovet som va för 3 veckor sen. Men så är det i år och trots att många elever uttryckte att de skulle sakna skolan så tycker dom nog att det är ganska härligt med lov ändå. 🙂

Som vi skrev förra veckan har eleverna fått visat sina kunskaper i många olika ämnen denna vecka. I matematiken har eleverna gjort de sista sidorna i matteboken som handlar om multiplikation och det är roligt att se att 5:ans, 2:ans och 10:ans multiplikationstabeller sitter hos många elever. Även om de sista sidorna om multiplikation för just dessa tabeller är gjorde kommer vi inte riktigt släppa det riktigt än. Vi kommer fortsätta att varje morgon öva på de olika multiplikationstabellerna så att de riktigt sitter.

I SO har eleverna fått berätta vad de har lärt sig om istiden för oss pedagoger och i NO har vi skrivit prov för att testa kunskaperna om de olika sinnena. Efter påsklovet kommer vi börja med nya arbetsområden och vi är mycket peppade på att starta igång dessa.

Eftersom det snart är påsk som har vi också hunnit med lite påskmys under veckan. Vi har gått på äggjakt både i klassrummet och utomhus och löst olika mattetal. Dessutom har vi målat påskkort och och spelat ett spel där tärningen bestämmer hur eleverna ska måla sina påskägg. Allt detta har varit mycket uppskattat av eleverna!

Viktiga datum:

29/3-5/4 Påsklov

2/4 Långfredag, fritids stängt

5/4 Annandag påsk, fritids stängt

Vi önskar er alla ett mycket härligt påsklov fyllt med sol, värme och bus!

Hälsningar,

Matilda, Tim, Linnéa och Jenny

Veckobrev v. 11

Hej allihopa!

Veckan har bjudit oss på soligt och fint väder vilket både elever och vi pedagoger uppskattar mycket. Skönt att ljuset äntligen börjar komma tillbaka och man kan känna våren i luften. 

I matematiken har vi fortsatt vårt arbete med multiplikation och vi har under veckan fokuserat på 2:ans, 10:ans och 5:ans multiplikationstabell. Under nästa vecka sker repetition av det vi lärt oss samt en diagnos på kunskaperna eleverna har övat på i sina matteböcker. I svenskan fortsätter vi att öva på att skriva olika typer av dikter. I slutet av den här veckan kommer eleverna att ha övat på att skriva namndikter, känslodikter, färgdikter och bokstavsdikter. Arbetet uppskattas av eleverna och kommer att fortsätta även nästa vecka med nya diktformer.

 I No och So håller vi på att börja avsluta vårt tema om sinnen och vårt tema om istiden. Under nästa vecka kommer eleverna ha möjlighet att visa oss pedagoger vilka nya kunskaper de har befäst. 

Vi vill även passa på att påminna att alla elever med symptom behöver stanna hemma från skolan. Eleven får komma tillbaka till skolan när denne har varit helt symptomfri i 48 timmar. Rekommendationen från folkhälsomyndigheten är att alla från 6 års ålder ska testa sig vid symptom på covid-19.

Viktiga datum:

29/3-5/4 Påsklov

2/4 Långfredag, fritids stängt

5/4 Annandag påsk, fritids stängt

Trevlig helg!

Vänligen, 

Matilda, Tim, Linnéa och Jenny